POLICY AREAS >>
VOTES >>
POLITICAL GROUPS >>
COUNTRIES >>
YOUR PAGE >>

Prawo i Sprawiedliwość


Members: 8
Total votes cast: 24,249
Attendance:  81 %
Internal disagreements:  1403
Name National party Group
Ryszard Czarnecki Prawo i Sprawiedliwość Logo ECR
Marek Józef Gróbarczyk Prawo i Sprawiedliwość Logo ECR
Jacek Olgierd Kurski Prawo i Sprawiedliwość Logo EFD
Ryszard Antoni Legutko Prawo i Sprawiedliwość Logo ECR
Mirosław Piotrowski Prawo i Sprawiedliwość Logo ECR
Tomasz Piotr Poręba Prawo i Sprawiedliwość Logo ECR
Konrad Szymański Prawo i Sprawiedliwość Logo ECR
Janusz Wojciechowski Prawo i Sprawiedliwość Logo ECR
Buhl & Rasmussen